Tym razem przed moim obiektywem pół roczny miś Michaś ♥